Over ZKBM

Door Stichting Oeverloos

De Zaanse Kinderboekenmarkt is het jaarlijkse, avontuurlijke kinderfestival met tweedehands boekenmarkt. Het kinderfestival wordt georganiseerd door stichting Oeverloos, in 2023 voor de 18de keer. Met een bevlogen team uit het onderwijs, logistiek, natuureducatie en de cultuursector maken we er ieder jaar weer een groot feest van voor alle kinderen uit de Zaanstreek. Samen met fantastische vrijwillige hulptroepen en mega enthousiaste deelnemers bouwen we ieder jaar een giga leuk feest rondom het thema lezen.

Missie & Visie

Het is onze missie om Zaanse kinderen op een toegankelijke manier in aanraking te laten komen met de wereld van – en de wereld in – kinderboeken. De Zaanse Kinderboekenmarkt (ZKBM) een evenement dat alle zintuigen prikkelt, dat nieuwsgierig maakt, verwondering oproept en een totaalbeleving biedt aan kinderen in de basisschoolleeftijd (en jonger). 

Op de ZKBM komen kinderen op een avontuurlijke en laagdrempelige manier in aanraking met boeken en doen zij ervaringen op die hun belevingswereld en hun kennis vergroten. In onderstaande achtergrondinformatie leest u waarom dit zo belangrijk is voor de leesvaardigheid van kinderen en het bestrijden van het risico op laaggeletterdheid. 

Lezen, leesbegrip en leesmotivatie

Kinderen leren op school vanaf ongeveer 6 jaar zelf lezen. Vrijwel alle Nederlandse kinderen leren op de basisschool redelijk tot goed lezen. De jaren daarvoor en ook nadat kinderen zelf hebben leren lezen, is voorgelezen worden van essentieel belang voor hun taalontwikkeling.
De eerste jaren in het leesonderwijs gaat de aandacht vooral uit naar het technisch leren lezen. Daarna komt daar ook aandacht voor begrijpend lezen bij. Het accent dat de eerste jaren ligt op leren om te lezen, verschuift naar lezen om te leren. Voorkennis over het onderwerp van een tekst en woordenschat zijn twee van de sleutels die leiden tot het begrijpen van een tekst en de boodschap van de tekst. Kennis van de wereld en woordenschat worden vergroot door het opdoen van  ervaringen.  

Leren door te doen

Met een rijk en divers aanbod aan kinderboeken en activiteiten, vooral georganiseerd met medewerking van lokale, Zaanse deelnemers, kinderboekenschrijvers, theatermakers en andere betrokkenen die leesbevordering een warm hart toedragen, draagt de ZKBM bij aan het vergroten van kennis van de wereld en biedt kinderen ervaringen waar ze in het dagelijks leven niet of minder mee in aanraking komen.

Hotze de Roos Prijsuitreiking

De opgedane ervaringen staan bovendien niet op zichzelf, want de activiteiten worden georganiseerd rondom het thema van de nationale Kinderboekenweek. Alle basisscholen in Nederland besteden een paar maanden later aandacht aan de nationale Kinderboekenweek. Voor de bezoekertjes van de ZKBM zullen het thema en de activiteiten op school herkenning oproepen en zo kunnen zij hun ervaring met het thema direct benutten. Daarnaast start de Zaanse kinderjury met lezen in het seizoen voorafgaande aan de Zaanse Kinderboekenmarkt. Zaanse basisschoolkinderen lezen boeken van debuterende kinderboekenschrijvers waarna de winnende schrijver de Hotze de Roos prijs krijgt en de kinderen een schoolklassenprijs in ontvangst nemen.

Het jaar rond lezen

In de weken voorafgaand aan het evenement is de organisatie van de ZKBM van plan om, net als de vorige editie, aan een aantal Zaanse basisscholen een educatief bezoek van een kinderboekenschrijver of jeugdtheatermaker te bieden. De schrijver(s) en/of theatermaker(s) krijgen ook een plek in de programmering op de dag van de ZKBM zelf, waardoor er weer herkenning bij kinderen is en de betrokkenheid nog meer vergroot wordt. 

Op deze manier ontwikkelt de ZKBM zich van ééndaags kinderevenement tot een leesbevorderingsproject mét behoud van de sfeer, uitstraling en aantrekkingskracht van een kinderfestival.